Tarieven en betalingen

Tarieven

Sinds 1 januari 2013 kunnen de tandartsen de tarieven niet meer zelf bepalen. Er is door de overheid (Nederlandse Zorg Autoriteit) een lijst opgesteld met codes en behandelingen en vastgestelde tarieven. Jaarlijks worden de tarieven vastgesteld voor het nieuwe jaar. Via onderstaande knop kan u de lijst met de actuele tarieven bekijken. Deze tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2022.

*= Aan deze prestaties zijn mogelijk extra materiaal- of techniekkosten verbonden.

Techniekkosten tandtechnieker

 

Voor ons tandtechnischwerk werken wij samen met T.T.L. Schouten en Michiel Wouters Tandtechniek.

Bezoek hun website via onderstaande knoppen.

 

 

Betalingen

De rekening
De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld zoals is terug te vinden op de tarievenlijst van de NZA.

 

Omdat wij in onze praktijk de tijd liever aan u besteden dan aan onze financiële administratie werken wij samen met Infomedics. Infomedics zorgt voor de facturatie en het innen van de nota.

 

In sommige gevallen wordt een nota eerst ingediend bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt dan alleen een (rest)nota voor de kosten die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed. Indien er geen contract is afgesloten met de zorgverzekeraar ontvangt u de volledige nota, deze kan u vervolgens zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.

 

Vragen over uw rekening
Voor vragen over de rekening kunt u contact opnemen met Infomedics via tel: 0900 7777771 of ga naar www.uwnota.nl. Indien nodig kunt u voor informatie en advies ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP)

Openingstijden
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

7:45 – 17:00 u.

7:45 – 17:00 u.

7:45 – 19:00 u.

7:45 – 17:00 u.

7:45 – 17:00 u.

GESLOTEN

GESLOTEN